MALBORK - SZROPY -
STARY TARG - NOWY TARG
  NOWY TARG - STARY TARG -
SZROPY - MALBORK
 
 
Rozkład obowiązuje od 01.09.2011   Rozkład obowiązuje od 01.09.2011
Wyjazd z Czas
jazdy
Godziny odjazdu
z Malborka
  Wyjazd z Czas
jazdy
Godziny odjazdu
z Nowego Targu
 
Malbork PKP 0 w dni robocze   Nowy Targ 0 w dni robocze
Malbork Billa 1 05:49 07:27 08:57
10:23 11:53 13:20 14:40 16:20 18:15 19:35 21:10 22:30
  Stary Targ Rynek 4 05:05 06:45 08:07
09:37 11:07 12:37
14:00 15:33 17:05
18:55 20:16 21:51
Malbork Policja 2   Stary Dwór 6
Malbork MZK 3   Tropy Sztumskie 10
Malbork Kusocińskiego 4   Bukowo   13
Malbork Zlewnia 5   Bukowo NŻ 14
Nowa Wieś szkoła 6   Jordanki 16
Nowa Wieś pętla 7   Szropy Zielonka 17
Lipowiec 8   Szropy 18
Malewo 10   Grzymała 21
Czerwony Dwór 11 w soboty   Czerwony Dwór 23 w soboty
Dąbrówka Malborska 12 05:49 07:27 08:57
10:23 11:53 13:20
14:40 16:20 18:35
21:10 
  Dąbrówka Malborska 24 05:05 06:45 08:07
09:37 11:07 12:37
14:00 15:33 17:05
19:15 21:51
Czerwony Dwór 13   Czerwony Dwór 25
Grzymała 15   Malewo 26
Szropy 18   Lipowiec 28
Szropy Zielonka 19   Nowa Wieś pętla 29
Jordanki 20   Nowa Wieś szkoła 30
Bukowo NŻ 22 w niedziele i święta   Malbork Zlewnia 31 w niedziele i święta
Bukowo   23 08:23 10:53 13:23
15:50 18:23 20:53 
  Malbork Kusocińskiego 32 06:34 09:04 11:34
14:04 16:35 19:04
21:34 
Tropy Sztumskie 26   Malbork MZK 33
Stary Dwór 30   Malbork Policja 34
Stary Targ Rynek 32   Malbork Billa 35
Nowy Targ 36   Malbork PKP 36
Oferujemy również wynajem busów i autobusów na
trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05
  Oferujemy również wynajem busów i autobusów na
trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05